• Na het in werking zetten van het toestel draait de trommel niet meer

  Gesteld op 23-3-2020 om 15:12 in forum Whirlpool AZB 6670 Misbruik melden
  • Ik veronderstel dat de trommel voordien steeds gewerkt heeft(draaide).
   Als je het toestel inschakelt en de waterkraan staat open en de deur is goed gesloten (in slot) en bij het inschakelen start het toestel met het wegpompen van het restwater van vorige wasbeurt dan zou de trommel moeten beginnen met enkele toeren te draaien waarna het water zal nemen uit de waterleiding.
   Als het toestel niks doet is mogelijk de deur toch niet goed gesloten en open en sluit je de deur opnieuw.
   De waterkraan achteraan moet open staan !
   Als de trommel niet beweegt en je hoort de motor wel draaien is ofwel de aandrijfriem gebroken of los gekomen van het aandrijfwiel van de motor. Dan zal je het toestel toch moeten (laten ?) openen (bovenkant en achterkant) om motor en riem te bekijken. In andere gevallen moet je er een Whirlpool specialist bijhalen.
   Groeten,
   Jef Geantwoord op 23-3-2020 om 18:40

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info