• wij hebben een storing met de watercontainer, tips om deze storing te verhelpen?

    Gesteld op 15-3-2015 om 14:35 in forum Whirlpool AWZ 9777 Misbruik melden
    • goede dag probeer dit is Bij Whirlpool kunt u de volgende reset mogelijkheid volgen: Draai de programmaknop met het zwarte streepje verticaal naar beneden. Druk nu 3 x de startknop in. Draai de programmaknop 1 stand naar links (met de klok mee). Druk daarna nogmaals 3 x de startknop in.


      bij ons heeft het geholpen Groet, Roland Geantwoord op 6-5-2015 om 15:06

      Waardeer dit antwoord (14) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info