• Bij mijn whirlpool AWZ9777 blijven na het reinigen van de filters en waterbak nog steeds de rode indicatielampjes branden. Wat kan er aan de hand zijn?

  Gesteld op 6-5-2014 om 18:37 in forum Whirlpool AWZ 9777 Misbruik melden
  • Aan de achterkant van de machine het paneel verwijderen, ongeveer 8 schroefjes geloof ik. Daar zie je vervolgens een klein vierkant kastje. Hier blijven pluizen, stof tegen diverse spiraaltjes hangen ( verbranden bijna....). Dit kan je aan de onderkant van het kastje zien. Het kastje hoeft er niet af. Dit maak ik nu maandelijks schoon.... Belachelijk voor een machine van nog geen jaar oud. Maar daarna doet hij het dus weer gedurende een maand...
   Zal binnenkort whirlpool weer eens even bellen / mailen.
   Geantwoord op 25-10-2014 om 22:48

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info