• ik krijg steeds de melding v tech product niet gevonden , ook al geeft de strooi 2 aan dat hij verbonden is met laptop. hoe wordt dit opgelost

    Gesteld op 11-12-2016 om 16:10 in forum VTech Storio 2 Misbruik melden
    • ik heb precies hetzelfde met onze storio2; een jaar gelden lukte het wel om bestanden op de storio te zetten maar nu niet meer. ik wil graag bestanden vanuit de storio naar de computer zetten om ruimte vrij te maken. Ook het updaten van de storio werkt niet; de exporepark software zegt 'sluit de storio2 op de computer aan', maar de storio zelf zegt dat hij verbonden is met de computer. ik hoor graag hoe dit kan worden opgelost. Geantwoord op 1-1-2017 om 16:16

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info