• Ik heb een Toyota RS 2000 STF naaimachine en ben het boekje kwijt. Er zit een radertje boven en een grote knop aan de voorzijde om het in te stellen. Nu is mijn vraag op hoeveel ik het moet instellen om gewoon stof te stikken. Vooral boven, want hij blijft krullen aan de onderkant

    Gesteld op 27-4-2018 om 16:45 in forum Toyota Series RS2000 Misbruik melden
    • ik heb dat ook. en voordurend andere problemen. alles ingesteld volgens het boekje. knappende draden. stof niet transporteren, spoeldraad niet meenemen. als je het pedaal indrukt gebeurt er niets. altijd met de hand meedraaien. dan goed snel gaan anders stopt hij weer. ben er klaar mee. koop wel n andere Geantwoord op 29-5-2018 om 13:14

      Waardeer dit antwoord (19) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info