• Goedendag, ik ben in het bezit van een Toyota naaimachine type RS 2000 SA45. Jammer genoeg heb ik voortduren problemen met het verwisselen van de naalden en eenmaal een naald geplaatst gaat de draad uit de naald met het naaien. Enkele reviews bekeken en wat blijkt dat er meerdere dit probleem hebben.
    Is hier een oplossing voor?

    Gesteld op 13-3-2018 om 12:03 in forum Toyota Series RS2000 Misbruik melden
    • Aha ik heb precues hetzelfde euvel. Spoeltje verwijderd, alles opnieuw ingesteld, aangedraaid en zelfs naar de reparateur gebracht, maar hij blijft lussen en alle naalden breken af. Ben er ook klaar mee Geantwoord op 31-5-2018 om 15:14

      Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info