• Mijn TOMTOM met nieuwe kaartgegevens wil mij nu door de Steenstraat in Simpelveld laten rijden en die is in beide richtingen voor auto's afgesloten.
  Per geplande route kan ik die Steenstraat er wel iedere keer uithalen maar ik wil ze definitief weghalen. (Hoe) gaat dat? Wellicht ook voor u een correctie in de kaartgegevens voor de toekomst.
  Voor moeite en bericht alvast bij voorbaat dank
  Groet
  Leo Leerssen
  Verzetstraat 1/b Simpelveld tel 045 5441884

  Gesteld op 2-1-2010 om 12:50 in forum TomTom GO710 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info