• Hoi,

  Ik probeer bestanden van mijn Tascam naar mijn computer te exporteren, maar mijn computer vindt de bestanden niet. Verscheidene mappen lijken leeg te zijn, terwijl de Tascam zelf aangeeft dat er liedjes zijn opgeslagen. Weet u hoe ik deze met de omputer kan vinden?

  Gesteld op 7-11-2018 om 10:40 in forum Tascam DP-006 Misbruik melden
  • U moet eerst de opgenomen bestanben exporteren naar een format dat de pc herkent.
   Klik op Menu, Exporteren (track of master) etc. Nu wordt de song opgeslagen in WAV format en dat vindt u in de map WAV als u de Tascam aansluit op de PC Geantwoord op 4-11-2019 om 12:46

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info