Taal Documenttype Pagina's
Deutsch Gebruiksaanwijzing 108 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • TASCAM DP-006 als geschenk ontvangen .Geen handleiding en wat ontbreekt hierbij , om dit toestel te kunnen gebruiken? Gesteld op 13-2-2020 om 14:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoi,

  Ik probeer bestanden van mijn Tascam naar mijn computer te exporteren, maar mijn computer vindt de bestanden niet. Verscheidene mappen lijken leeg te zijn, terwijl de Tascam zelf aangeeft dat er liedjes zijn opgeslagen. Weet u hoe ik deze met de omputer kan vinden? Gesteld op 7-11-2018 om 10:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • U moet eerst de opgenomen bestanben exporteren naar een format dat de pc herkent.
   Klik op Menu, Exporteren (track of master) etc. Nu wordt de song opgeslagen in WAV format en dat vindt u in de map WAV als u de Tascam aansluit op de PC Geantwoord op 4-11-2019 om 12:46

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Tascam DP-006

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info