• Ik heb de Sportsline hometrainer H13. Nu maakt deze geen contact met het computertje dus zie je je verrichtingen niet. Je kan hem wel instellen, bv de tijd of afstand maar als je fietst telt hij niet af of op. Alles blijft op nul staan. Heb de kabeltjes al nagekeken maar die zijn allemaal aangesloten. Wat doe ik fout. Met de gebruiksaanwijzing kom ik ook niet verder

    Gesteld op 19-8-2018 om 09:22 in forum Sportsline Hometrainer Misbruik melden
    • Vandaag had ik me voorgenomen weer wat extra te bewegen. Heb echter het zelfde probleem. Kabels zijn aangesloten, display geeft alles weer maar als ik ga trappen blijven alle cijfers op 0. Geantwoord op 25-8-2018 om 17:53

      Waardeer dit antwoord (41) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info