• Ik heb gisteren bij de Aldi een arm- en beentrainer gekocht. Nu heb ik een probleem met het monteren van de pedalen. Er zit een moer op de schroef aan het pedaal, maar deze wil er niet af. De schroef draait steeds mee. Dit is bij beide pedalen het geval. Heeft iemand enig idee of dit zo hoort of dat dit een fabrieksfout is?

    Gesteld op 22-6-2017 om 23:09 in forum Sportsline Hometrainer Misbruik melden
    • Normaal draai je een moer naar rechts vast en aan de andere kant andersom. Echter bij pendalen is het net andersom. Los is naar rechts draaen en vast naar links Geantwoord op 30-7-2018 om 15:37

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info