• Aldi hometrainer H.13.
  Het trappen gaat heel zwaar. Waar kan ik dit instellen. Bij resetten zou hij heel ligt moeten trappen volgens mij? Wie weet de oplossing?
  Groet Marian

  Gesteld op 16-2-2017 om 12:03 in forum Sportsline Hometrainer Misbruik melden
  • Demonteer eerst de rechter pedaal,maak dan alle schroeven los van de zij panelen, en haal het rechter paneel eraf,vlak bij het vliegwiel gaat de kabel aan het vliegwiel dmv een veer en stelschroef, zet de keuze schakelaar op stand 8,en draai de stelschroef in de veer los,(naar links)daarna de moer aan de andere zijde aandraaien, en klaar is de klus Geantwoord op 6-11-2021 om 23:01

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info