Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
27NL
*1 Niet meegeleverd
*2 Luidsprekerimpedantie: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 RCA PIN-snoer (niet meegeleverd)
*4 Gebruik afhankelijk van het type auto een adapter voor
een bekabelde afstandsbediening (niet meegeleverd).
Zie voor meer informatie over het gebruik van de
bekabelde afstandsbediening 'De bekabelde
afstandsbediening gebruiken' (pagina 28).
*5 Gebruik afhankelijk van het type auto een adapter (niet
meegeleverd) als de antenne-aansluiting niet past.
*6 Leid het ingangssnoer van de microfoon zo dat deze u
tijdens het rijden niet hindert, ook als u de microfoon niet
gebruikt. Zet het snoer vast met een klemmetje of iets
dergelijks als deze rond uw voeten loopt.
*7 Zie 'De microfoon installeren' (pagina 28) voor meer
informatie over het monteren van de microfoon.
*8 Stel [Antennevermogen] in op [ON] (standaard) of [OFF]
afhankelijk van het type DAB-antenne (niet meegeleverd)
(pagina 11). Max. voedingsstroom 0,1 A
Aansluitingen
Als u een elektrische antenne zonder relaiskast
hebt, kan het aansluiten van dit apparaat met de
meegeleverde voedingskabel de antenne
beschadigen.
Naar de luidsprekerconnector van de auto
1Achterluidspreker
(rechts)
Paars
2Paars/zwart
gestreept
3Voorluidspreker
(rechts)
Grijs
4Grijs/zwart
gestreept
5Voorluidspreker
(links)
Wit
6Wit/zwart
gestreept
7Achterluidspreker
(links)
Groen
8Groen/zwart
gestreept
naar de voedingsconnector van de auto
12 Continue voeding Geel
13 Elektrische antenne/
versterker (REM OUT)
Blauw/wit
gestreept
14 geschakelde voeding
voor verlichting
Oranje-wit
gestreept
15 Geschakelde voeding Rood
16 Aarde Zwart
Naar de kabel van de handremschakelaar
De plaatsing van de kabel van de
handremschakelaar verschilt per auto.
Sluit de handremdraad (lichtgroen) van de
voedingskabel aan op de kabel van de
handremschakelaar.
Kabel van handremschakelaar
Handremtype Voetremtype
Naar de +12V-voedingsaansluiting van de
achterlichtkabel van de auto (alleen bij
aansluiting van de achteruitkijkcamera)
Aansluiting voor instandhouding van het
geheugen
Zolang de gele voedingskabel is aangesloten, blijft de
stroomvoorziening van het geheugen intact, ook
wanneer het contact van de auto wordt uitgeschakeld.
Luidsprekeraansluiting
Schakel het apparaat uit voordat u de luidsprekers
aansluit.
Gebruik luidsprekers met een impedantie van
4 tot 8 Ω en met voldoende vermogen, om schade
te voorkomen.
27

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info