• Ik zie macro foto's van insekten op o,a, facebook.. maar, ik krijg het niet zo mooi. Als ik er te dichtbij kom.. worden mijn foto's onscherp. Wat is de juiste instelling voor het maken van een mooie gedetailleerde marco foto van bv een wesp..of bij. alvast bedankt voor een reactie terug. Mvg. Hans

    Gesteld op 6-9-2016 om 10:56 in forum Sony DSC-HX400V Misbruik melden
    • Stel in op P en "scherpstelgebied". Kies bij voorkeur voor "flexibel punt". Je kunt dan het object tot zo'n 2 cm. benaderen. Als je iets meer afstand houd, een cm. of 10, en dan iets inzoomt krijg je net zo'n mooi resultaat. Druk pas af als je ziet dat er echt goed scherp gesteld is. Dat duurt soms even en soms moet je die handeling een paar keer herhalen. Ik bereik hiermee in elk geval heel mooie resultaten. Voordeel van iets afstand houden is ook dat je het licht niet wegneemt dan wanneer je te dichtbij komt. De lens is n.l. nogal groot. Ander voordeel van iets afstand houden is dat het hele object wordt scherp gesteld en niet een (te) klein deel ervan. Geantwoord op 23-7-2017 om 11:19

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info