• Op het scherm komt een melding van E:62:10 knipperend
  Wie kan mij deze melding toelichten?

  Gesteld op 4-6-2019 om 16:46 in forum Sony DSC-HX300 Misbruik melden
  • Hoi,
   De fout E:62:10 is een zeer bekend en terugkerend probleem dat veel voorkomt bij Sony-camera's. Foutmeldingen zijn te vinden op www.sony.com.au/electronics/support/articles/00008857.
   E:62:10 is een generieke fout van de stabilisator. Alle gebruikers ervaren hetzelfde proces: kort na het verstrijken van de garantie breekt de stabilisator af, waardoor het onmogelijk wordt om scherpe foto's te maken en de gevreesde E:62:10-foutmelding komt op het scherm.
   Letterlijk duizenden gebruikers op het internet hebben hetzelfde probleem, ik vond meer dan 400 fora waar deze topis wordt besproken, lees de website sony-e-62-10.tk of zoek E: 62: 10 op Google of op Google Video's of op YouTube!
   Een tijdelijke oplossing kan beschikbaar zijn op www.youtube.com/watch?v=S53D3EfDVk0.
   Dit is duidelijk een verborgen gebrek of een probleem van geprogrammeerde veroudering dat Sony weigert op te volgen ondanks de vele klachten.
   Als uw camera nog steeds onder de garantie valt, moet u deze zo snel mogelijk laten repareren of vervangen.
   Anders raad ik u aan om contact op te nemen met de ondersteunende diensten en ons op de hoogte te houden van de evolutie van uw zaak. Geantwoord op 5-6-2019 om 08:02

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info