• Zaterdag werg ik aangehouden door een agent en wees mij erop
  dat een of meer achterlichten kapot waren. Omdat ik niet snel genoeg
  was om het probleem te verhelpen moest hij mij een bekeuring uit
  schrijven. Het probleem was dat ik niet de lamp en de daarbij behorende
  zekering niet kon vinden omdat er op de zekeringenkast geen nummer
  staat van het nummer dat bij de gebruiker van de lamp en de zekering.
  Derhalve moest ik hiervoor naar de garage en kon het probleem niet
  ter plekke op lossen. Jammer.
  Har Sleutels, 6075 Gt Herkenbosch nr. 13
  mailadres:sleuton@gmail.com
  Mijn fabia is van 2002

  Gesteld op 29-4-2018 om 10:34 in forum Skoda Fabia Misbruik melden
  • Ik heb een handleiding van 2004. Wellicht kun je hier wat mee. stuur mij een mail rhe [add] hetnet.nl en ik stuur je de handleiding. Overigens gratis hoor! Geantwoord op 2-5-2018 om 11:41

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info