• Goedemorgen. Het blauwe tempratuurmeter brand bij hets starten van de auto. Deze verdwijnt weer tijdens het rijden na ongeveer 15 min. Ik heb de handleiding doorgenomen maar ik kom er niet uit. Wellicht kan iemand mij helpen. Alvast bedankt.

    Gesteld op 23-6-2018 om 08:44 in forum Skoda Fabia Misbruik melden
    • Hallo,in het expansie reservoir zit een voelertje als jij het koelvloeistof te lang niet verwisseld kan er drab ontstaan dat op het voelertje zit als deze vloeistof warm wordt dan verdwijnt deze of lost zich op dan werkt het voelertje weer.Dus dit KAN het probleem zijn. Geantwoord op 23-6-2018 om 10:29

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info