Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/60
Pagina verder
WL-303/306/312
Wireless Broadband router
(802.11bgn draft 2.0)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb mijn wacht woord vergeten van mijn router ? Gesteld op 28-4-2015 om 18:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe com ik weer in mijn router Gesteld op 4-12-2010 om 17:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Je moet in je Internet Browser 192.168.0.1 Typen, en als die een wachtwoord vraagt dan is standaard Gebruikersnaam: admin en wachtwoord: admin
   Groeten. Geantwoord op 22-1-2011 om 19:24

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Ik heb een website gebouwd op een locale PC. Via localhost kan ik de website zien. Bij Dyndns heb ik een naam gekregen die ik koppel aan mijn dynamisch adres. Dyndns kan de server zien, de verbinding is open. Echter als ik via mijn webnaam probeer de website te lzen krijg ik "kan de pagina 'Klik op deze LINK' niet openen omdat er geen verbinding met de server 'spvdijk.dnsalias.com' tot stand kan worden gebracht." Welke settings heb ik nodig?
  1) onder "toolbox => DDNS "
  2) onder "advanced settings => port forwarding"
  3) onder "advanced settings => virtual server"

  Welke combinaties ik ook probeer, ik krijg geen verbinding met met website via de dynnamische hosting. Gesteld op 1-4-2010 om 17:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De fout zit in het ontbreken van een dns server. Deze kan op twee manieren gemaakt worden. De eerste is een echte dns server aanmaken op hte loakle net. Ik weet nog niet hoe dat precies moet worden uitgevoerd. Een andere mogelijkheid is om op een lokale pc, diegene waar de website staat een "vertaler" te creeren. Ergens in je operating systeem is een directory waarin je een bestandje kan zetten, dat vertalingen maakt van ip nummers naar namen en omgekeerd.

   Are the machines on your lan assigned their IP addresses via DHCP or have you configured each machine's IP address manually?

   If you've configured the network interfaces for them manually then you can match each machine's IP address to it's name in the 'hosts' file on each system. In Linux this is:

   /etc/hosts

   and on a Windows XP Home system I have here it's:

   C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts

   In that file, and below the line that says:

   127.0.0.1 localhost

   add the IP addresses and names for your other systems, so it looks something like:

   127.0.0.1 localhost
   10.0.0.10 tom
   10.0.0.20 dick
   10.0.0.30 harry

   etc.

   Of course, you need to use the actual IP addresses and names from your lan.

   Geantwoord op 17-3-2012 om 18:15

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom WL-303 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom WL-303 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info