• Ik heb een website gebouwd op een locale PC. Via localhost kan ik de website zien. Bij Dyndns heb ik een naam gekregen die ik koppel aan mijn dynamisch adres. Dyndns kan de server zien, de verbinding is open. Echter als ik via mijn webnaam probeer de website te lzen krijg ik "kan de pagina 'Klik op deze LINK' niet openen omdat er geen verbinding met de server 'spvdijk.dnsalias.com' tot stand kan worden gebracht." Welke settings heb ik nodig?
  1) onder "toolbox => DDNS "
  2) onder "advanced settings => port forwarding"
  3) onder "advanced settings => virtual server"

  Welke combinaties ik ook probeer, ik krijg geen verbinding met met website via de dynnamische hosting.

  Gesteld op 1-4-2010 om 17:08 in forum Sitecom WL-303 Misbruik melden
  • De fout zit in het ontbreken van een dns server. Deze kan op twee manieren gemaakt worden. De eerste is een echte dns server aanmaken op hte loakle net. Ik weet nog niet hoe dat precies moet worden uitgevoerd. Een andere mogelijkheid is om op een lokale pc, diegene waar de website staat een "vertaler" te creeren. Ergens in je operating systeem is een directory waarin je een bestandje kan zetten, dat vertalingen maakt van ip nummers naar namen en omgekeerd.

   Are the machines on your lan assigned their IP addresses via DHCP or have you configured each machine's IP address manually?

   If you've configured the network interfaces for them manually then you can match each machine's IP address to it's name in the 'hosts' file on each system. In Linux this is:

   /etc/hosts

   and on a Windows XP Home system I have here it's:

   C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts

   In that file, and below the line that says:

   127.0.0.1 localhost

   add the IP addresses and names for your other systems, so it looks something like:

   127.0.0.1 localhost
   10.0.0.10 tom
   10.0.0.20 dick
   10.0.0.30 harry

   etc.

   Of course, you need to use the actual IP addresses and names from your lan.

   Geantwoord op 17-3-2012 om 18:15

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info