• Ik probeerde (na al deze jaren) eindelijk een wachtwoord te zetten op mijn router maar wanneer ik op de beginpagina van mijn router ben zie ik alleen DHCP staan. De woorden LAN, Device, Internet, etc. zoals te zien is in de handleiding zie ik niet staan en ik kan ze niet selecteren. Komt dit omdat mijn router zo oud is dat de routers beginpagina niet correct meer werkt? Zo nodig koop ik een nieuwe router want ik wil niet dat anderen gebruik maken van mijn internet.

    Gesteld op 28-4-2017 om 22:21 in forum Sitecom Mimo-XR Misbruik melden
    • je moet even de internet pagina met compatibiliteitsweergave instellen dan werkt het weer. had het zelfde probleem. gr. Geantwoord op 5-5-2017 om 19:29

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info