• De telefoon geeft aan op de oplader dat deze vol is. na nummer invoeren probeer ik te bellen maar dan valt de telefoon uit.Het display is dan zwart. als ik de batterijen nameet qua spanning zijn deze nog vol.
  Hoe kan ik dit oplossen?

  Gesteld op 9-2-2019 om 14:10 in forum Siemens gigaset a58h Misbruik melden
  • Als je de batterijen doormeet is dat zonder belasting! Hoe oud zijn de oplaadbare batterijen en welke capaciteit hebben deze? Als je de batterijen elke dag / nacht op de lader zet, dan gaan de batterijen kort mee. Ik heb in mijn telefoon oplaadbare batterijen zitten van 900 mAh. Hier kan ik tenminste een flink wat uren mee bellen en hoef de batterijen niet dagelijks op te laden.

   Oplossing:
   Vervang de oplaadbare batterijen en ik denk dat het probleem verholpen is. Vergeet niet om de nieuwe oplaadbare batterijen EERST helemaal op te laden VOOR gebruik!

   Succes. Geantwoord op 9-2-2019 om 18:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info