• geheugen is vol hoe kan ik dat verwijderen?

    Gesteld op 6-5-2012 om 17:25 in forum Siemens Gigaset A585 Duo Misbruik melden
    • Ik zat met hetzelfde probleem van het vol geheugen, heb het dan als volgt gedaan: paar tellen op het 'envelopje' duwen, naar je oude berichten beginnen luisteren. Terwijl je luistert verschijnt er een klein lettertje 'C' op het scherm. Je kan dan door de bovenste linker toets (het platte streepje) te gebruiken de berichten één voor één wissen. Je hoeft ze niet allemaal te beluisteren, maar je moet wel telkens wachten tot de stem zegt 'bericht 1...' 'bericht 2...' en dan kan je meteen op de 'C' duwen. Bij mij waren het er 41, wel eventjes saai om te doen, maar daarna was de melding 'Antwoordapparaat vol' in elk geval verdwenen. Geantwoord op 9-7-2012 om 13:46

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info