• Wij hebben een siemens telefoonset giga A585,nu is het geheugen vol op de handset. Wij krijgen in het display steeds deze melding dat we moeten wissen,maar ik krijg het niet voor elkaar.Wie weet hiervoor een oplossing.Bij voorbaat dank.Tonny

    Gesteld op 10-7-2012 om 18:15 in forum Siemens Gigaset A585 Duo Misbruik melden
    • Trek de stekker uit het stopcontact van het basisstation. Houdt de pagingtoets ingedrukt en doe de stekker weer in het stekker stopcontact en houdt de pagingtoets minimaal 10 seconden ingedrukt. Als het goed is, is de melding verdwenen. Je moet helaas wel het antwoordapparaat opnieuw instellen en de telefoons opnieuw aanmelden. De nummers/namen van de telefoons blijven bij deze actie gewoon in het geheugen staan van de telefoons. Geantwoord op 28-12-2013 om 14:55

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info