490179
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
1
A400/A400A / BRD / A31008-M2201-B101-2-19 / Overview.fm / 29.06.2011
Gigaset A400/A400A
Ð
±
V
INT 1
11.12. 11:56
Þ Menu
1Ladezustand der Akkus (¢ S. 6)
2Anrufbeantworter-Symbol (nur
A400A)
3 Empfangsstärke (¢ S. 6)
4 Interne Nummer des Mobilteils
5Display-Tasten
6Steuer-Taste (p)
t: Menü zum Einstellen der
Lautstärke aufrufen
(¢ S. 15)
s: Telefonbuch aufrufen
(¢ S. 8)
u:Liste der angemeldeten
Mobilteile anzeigen
v:Mikrofon aus (¢ S. 7)
7 Abheben/Freisprech-Taste
(¢ S. 7)
8 Auflegen- und Ein-/Aus-Taste
9 Rufton ein/aus
(lang drücken im Ruhezustand)
10 Tastensperre ein/aus
(lang drücken im Ruhezustand)
11 Nachrichten-Taste (¢ S. 8)
12 Mikrofon
13 R-Taste
- Rückfrage (Flash)
- Wahlpause (lang drücken)
8
2
3
5
4
6
10
1
Kurzübersicht Mobilteil
9
11
7
Display-Tasten am Mobilteil:
Durch Drücken der Tasten wird
jeweils die Funktion aufgerufen,
die im Display darüber angezeigt
wird.
Weitere Symbole in der oberen
Display-Zeile:
An-
zeige
Bedeutung bei
Tastendruck
Þ
Wahlwiederholungsliste
öffnen ¢ S. 8.
Menu
Haupt-/Untermenü öffnen
(siehe Menü-Übersicht
¢ S. 15).
“
Eine Menü-Ebene zurück.
U
Mit q nach oben/unten
blättern bzw. Lautstärke
einstellen.
T
Schreibmarke (Cursor) mit
r nach links/rechts
bewegen.
˜
Zeichenweise nach links
löschen.
OK
Menü-Funktion bestäti-
gen bzw. Eingabe spei-
chern.
Ú
Rufton ausgeschaltet
Ø
Tastensperre eingeschaltet
½
Eco-Modus+ eingeschaltet
(¢ S. 2)
12
13
Kurzübersicht Basis
Basis A400A
Basis A400
6
2
4
3
1
5
7
1
1 Anmelde-/Paging-Taste:
Mobilteile suchen (kurz drücken, „Paging“ ¢ S. 11).
Mobilteile anmelden (lang drücken ¢ S. 11).
2 Ein-/Aus-Taste: Anrufbeantworter ein- und ausschalten.
Leuchtet: Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
Blinkt: Nachricht wird gerade aufgezeichnet.
3 Lautstärke-Tasten: ( = leiser; + = lauter)
hrend der Nachrichten-Wiedergabe: Sprach-Lautstärke ändern.
Während des Klingelns: Klingelton-Lautstärke ändern.
4 Wiedergabe-/Stopp-Taste:
Neue Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben (kurz drü-
cken), alle Nachrichten wiedergeben (lang drücken), die Wiedergabe
abbrechen.
Blinkt: Mindestens eine neue Nachricht vorhanden.
Blinkt sehr schnell: Speicher ist voll.
Während der Nachrichten-Wiedergabe:
5 An den Anfang der aktuellen Nachricht springen (1x drücken) bzw. zur
vorherigen Nachricht springen (2x drücken).
6 Zur nächsten Nachricht springen.
7 Aktuelle Nachricht löschen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
5

Forum

Siemens-Gigaset-A400A

Zoeken resetten

 • Ruis op de lijn tijdens gesprek.mogelijke oorzaken?
  Gesteld op 9-2-2024 om 10:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik mijn gigaser instellen zodat ik een gemiste oproep kan zien wie er gebeld heeft Gesteld op 25-8-2023 om 14:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een gigaset E560H. Il heb een inkomend nummer (gesprek) met iemand gehad. Hoe kan ik het nummer terug zien. Ik heb wel een deel van het nummer gezien terwijl ik de telefoon aannam maar niet t gehele nummer. Gesteld op 19-6-2023 om 14:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Basisstation heeft naast de electrastekker een insteekstekkertje. Nu andere woning: geen contact voor het stekkertje. Wat is de oplossing ? Gesteld op 28-5-2023 om 11:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik zou eerst eens melding maken van het soort stekkertje, is het een varkensneusje met vier van die pinnen of is het een klein plastic blokje waar je 2 draadjes kunt zien. Bij dat laatste is in je router stoppen enige optie. Wil je hem elders neerzetten koop je een lankabel verlengsnoer voor telefoon. Simpeler kan ik het op papier niet uitleggen.. Geantwoord op 28-5-2023 om 13:26

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • iemand die mij belt hoort slecht mijn stem oorzaak? Gesteld op 26-5-2023 om 13:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, hoe kan ik het gebelde nummer dat anoniem was en heeft zich ook niet kenbaar op mijn antwoordapparaat gemaakt terug vinden?
  Ik heb een Gigaset 4stuks A510. Hartelijke groet van een oma van 84 jaar. A.u.b., graag een antwoord ik kom er niet uit!! Gesteld op 26-4-2023 om 17:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Lieve oma, het nummer is anoniem dus niemand kan. U daarmee helpen. Dat is per wet zo vastgelegd, wilt u het toch weten dan kan dit enkel via gerechtelijke weg. Het is niet anders Geantwoord op 26-4-2023 om 17:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • 6
 • Als er iemand naar me bel krijgen ze direkt d voicemil
  Gesteld op 11-4-2023 om 22:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb een gigaset 290A wil wanneer de telefoon gaat zien wie er belt. Hoe kan ik dat instellen Gesteld op 17-3-2023 om 14:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens Gigaset A400A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens Gigaset A400A in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Siemens Gigaset A400A

Siemens Gigaset A400A Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 24 pagina's

Siemens Gigaset A400A Gebruiksaanwijzing - English - 24 pagina's

Siemens Gigaset A400A Gebruiksaanwijzing - Français - 18 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info