• mijn buurvrouw heeft een giga set A400,nu zit ze bij tele 2 ,heeft sinds kort een nieuwe modem gekregen van tele 2.Nu werkt ineens de nummer weergave van inkomende bellers niet meer,we hebben gebeld met tele 2 die hebben gekeken maar bij hun stond het geactiveerd de nummer weer gave maar met de handleiding komen we er niet uit.komt het nu door de modem of weet u een op lossing?

    Gesteld op 11-10-2022 om 14:26 in forum Siemens Gigaset A400A Misbruik melden
    • Vraag aan provider of zij het DTMF protocol meezenden of dat ze gebruik maken van FSK. Als het FSK is, dan functioneert nummerweergave niet als het een Nederlands toestel betreft. Kocht buurvrouw het toestel in Duitsland dan functioneert het niet op DTMF.

      Succes. Geantwoord op 11-10-2022 om 15:36

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info