490179
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
1
A400/A400A / Belgien FR / A31008-M2201-E101-2-3F19 / Overview.fm / 27.04.2011
Gigaset A400/A400A
Ð
±
V
INT 1
11.12. 11:56
Þ Menu
1 Niveau de charge des batteries
(¢ p. 6)
2 Icône du répondeur (A400A uni-
quement)
3 Intensité de la réception (¢ p. 6)
4 Numéro interne du combiné
5Touches écran
6 Touche de navigation (p)
t : Ouvrir le menu de réglage
du volume (¢ p. 17)
s : Ouvrir le répertoire (¢ p. 8)
u : Afficher la liste des combi-
nés inscrits
v : Microphone éteint (¢ p. 8)
7 Touche Décrocher/Mains-Libres
(¢ p. 7)
8 Touche Raccrocher ou Marche/
Arrêt
9 Sonnerie activée/désactivée
(maintenir enfoncé en mode
veille)
10 Activation/désactivation du
verrouillage clavier
(maintenir enfoncé en mode
veille)
11 Touche Messages (¢ p. 9)
12 Microphone
13 Touche R
- Double appel (Flash)
- Pause interchiffre (appui long)
8
2
3
5
4
6
10
1
Présentation combiné
9
11
7
Touches écran du combiné :
Ces touches permettent d'appeler la
fonction qui est affichée à l'écran.
Autres symboles sur la ligne du
haut de l'écran :
Affi-
chage
Signification
Þ
Ouvrir la liste des numéros
bis ¢ p. 8.
Menu
Ouvrir le menu principal/
sous-menu (voir Présenta-
tion du menu ¢ p. 17).
“
Niveau de menu précédent.
U
Naviguer vers le haut ou
vers le bas ou régler le
volume avec la touche q.
T
Déplacer le curseur vers la
gauche/droite avec la
touche r.
˜
Effacer caractère par carac-
tère vers la gauche.
OK
Confirmer le choix de
l'option de menu ou valider
l'entrée pour l'enregistrer.
Ú
Sonnerie désactivée.
Ø
Verrouillage du clavier activé.
½
Mode Eco+ activé (¢ p. 2).
12
13
Remarque
Pour modifier la langue d'affichage, procéder comme décrit à la p. 12.
Présentation de la base
Base A400A
Base A400
6
2
4
3
1
5
7
1
1 Touche de déclaration/Paging :
Recherche d'un combiné (appui bref, « Paging » ¢ p. 11).
Inscription des combinés (appui long ¢ p. 11).
2 Touche Marche/Arrêt : activation et désactivation du répondeur.
Allumée : le répondeur est activé.
Clignote : un message est en cours d'enregistrement.
3 Touches Volume : ( = moins fort ; + = plus fort).
Pendant l'écoute des messages : réglage du volume de conversation.
Pendant la sonnerie : réglage du volume de la sonnerie.
4 Touche Ecoute/Pause :
Ecouter les nouveaux messages du répondeur (appui
bref
), écouter
tous les messages (maintenir la touche
enfoncée
), interrompre l'écoute.
Clignote : il y a au moins un nouveau message.
Clignote très rapidement : la mémoire est pleine.
Pendant l'écoute des messages :
5 Aller au début du message actuel (appuyer 1 x) ou revenir au message
précédent (appuyer 2 x).
6 Passer au message suivant.
7 Supprimer le message en cours.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
5

Forum

Siemens-Gigaset-A400A

Zoeken resetten

 • hoe kan ik mijn gigaser instellen zodat ik een gemiste oproep kan zien wie er gebeld heeft Gesteld op 25-8-2023 om 14:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een gigaset E560H. Il heb een inkomend nummer (gesprek) met iemand gehad. Hoe kan ik het nummer terug zien. Ik heb wel een deel van het nummer gezien terwijl ik de telefoon aannam maar niet t gehele nummer. Gesteld op 19-6-2023 om 14:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Basisstation heeft naast de electrastekker een insteekstekkertje. Nu andere woning: geen contact voor het stekkertje. Wat is de oplossing ? Gesteld op 28-5-2023 om 11:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik zou eerst eens melding maken van het soort stekkertje, is het een varkensneusje met vier van die pinnen of is het een klein plastic blokje waar je 2 draadjes kunt zien. Bij dat laatste is in je router stoppen enige optie. Wil je hem elders neerzetten koop je een lankabel verlengsnoer voor telefoon. Simpeler kan ik het op papier niet uitleggen.. Geantwoord op 28-5-2023 om 13:26

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • iemand die mij belt hoort slecht mijn stem oorzaak? Gesteld op 26-5-2023 om 13:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, hoe kan ik het gebelde nummer dat anoniem was en heeft zich ook niet kenbaar op mijn antwoordapparaat gemaakt terug vinden?
  Ik heb een Gigaset 4stuks A510. Hartelijke groet van een oma van 84 jaar. A.u.b., graag een antwoord ik kom er niet uit!! Gesteld op 26-4-2023 om 17:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Lieve oma, het nummer is anoniem dus niemand kan. U daarmee helpen. Dat is per wet zo vastgelegd, wilt u het toch weten dan kan dit enkel via gerechtelijke weg. Het is niet anders Geantwoord op 26-4-2023 om 17:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens Gigaset A400A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens Gigaset A400A in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Siemens Gigaset A400A

Siemens Gigaset A400A Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 24 pagina's

Siemens Gigaset A400A Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 16 pagina's

Siemens Gigaset A400A Gebruiksaanwijzing - English - 24 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info