• Het toestel geeft in het display,knipperend geen basis weer,wat te doen

  Gesteld op 16-10-2018 om 14:27 in forum Siemens Gigaset A400A Misbruik melden
  • Controleer eerst of spanning aanwezig is op basisstation A400A, stekkertje onderzijde basis verwijderen en weer terugplaatsen. Goed aandrukken!!!!!
   Vaak is dit het euvel.

   Netvoeding kan ook defect zijn geraakt, door laten meten!!!
   Pas als bovenstaande is gecheckt en OK bevonden
   kan handset A400H opnieuw de handmatige aanmelding worden uitgevoerd.
   Dit is omschreven in de handleiding, die je hier kunt downloaden, hoe dat uitgevoerd moet worden.
   Maar handmatig aanmelden is ook diverse malen in eerdere tips genoemd, moet dus te vinden zijn nu.
   Groet,
   Hans
   Geantwoord op 17-10-2018 om 05:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info