• Kan de Gigaset a400 doorgeschakeld worden naar een smart phone

  Gesteld op 15-3-2018 om 17:50 in forum Siemens Gigaset A400A Misbruik melden
  • Deze vraag wordt erg vaak gesteld.
   Het aloude *21*0600000000# is hiervoor in te zetten. Uitzetten is #21#.
   Bij de A400H handset druk je wat langer op de toets met groene hoorntje tot je de monotone buitenlijn waarneemt. Dan toets je die *21*0600000000# (vervang wel die nullen voor je eigen mobiele nummer)!!

   Dus ja, dat kan.
   Elke telefoon kan worden doorgeschakeld door gebruikmaking van de bekende * # codes.
   Je provider weet welke codes hiervoor benodigd zijn, vraag hen of surf naar de website van je provider om te ervaren welke doorschakel codes ter beschikking zijn. Keuze is zelfs zo aangeboden dat doorschakelen met "Oproepvertraging" ook wordt aangeboden.

   Groet,
   Hans Geantwoord op 16-3-2018 om 10:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info