• Wij hebben een gigaset A400, al een jaar of 10 in gebruik. Sinds kort hebben we een probleem met alle toestellen. Na een minuut of 10 tijdens een gesprek krijg je plots een heftige harde ruis. Voortzetten van het gesprek is niet mogelijk. De ruis wordt ook door de andere kant van de lijn gehoord. Stoppen en opnieuw bellen is het enige dat mogelijk is.

    Tevens gebeurt het nu dat wanneer ik gebeld wordt de naam van de beller niet op het scherm verschijnt. Dat gebeurt dan ook op het scherm van het andere toestellen. Na enige tijd wil nog wel het nummer alsnog verschijnen.
    Bedankt voor uw antwoord.
    Thomas van der Made,
    thvdmade@gmail.com

    Gesteld op 12-3-2018 om 16:01 in forum Siemens Gigaset A400A Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info