• Na enkele dagen in gebruik (weegschaal Sanitas sfb70) alleen gewicht en het woord Full te zien.

    Hoe los ik dit probleem op. Verder is er geen data communicatie tussen de weegschaal en App HealthCoach

    Gesteld op 15-9-2020 om 16:02 in forum Sanitas SBF 70 Misbruik melden
    • Normaal gesproken los je dat full op door de weegschaal te resetten. Door als er beeld is het knopje aan de onderkant in te drukken tot hij uit is. Maar er zit nu een fout, waardoor de weegschaal geen contact meer maakt met de app. Ik heb dat probleem nu ook. Geantwoord op 16-9-2020 om 09:38

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info