Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/104
Pagina verder
Wasmachine
gebruiksaanwijzing
imagine ongekende
mogelijkheden
Dank u voor het aanschaffen van dit Samsung-
product. Voor een uitgebreide service kunt u uw
product registreren op
www.samsung.com/register
WF8804AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8814AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8812AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8810AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8714AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8712AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8710AP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8814LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8812LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8810LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8714LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8712LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8710LP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8814FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8812FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8810FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8714FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8712FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8710FP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804AP-02552D-05_NL.indd 1 2010-07-09 ¿ÀÈÄ 4:52:45
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wat is Lei als dat in het display staat Gesteld op 2-8-2014 om 10:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij mij was er een lekagne
   Onder in de machine zit een lekbak zodra deze water gedetecteerd gaat er een vlotter drijven die vervolgens een schakelaar bediend
   Machine even scheef houden zodat het water uit deze bak loopt en draaien maar weer
   Mocht probleem terug komen dan lekkage opsporen
   beter is natuurlijk om dit vooraf te bekijken
   Let op er komt een behoorlijk plons water uit bij het scheef houden Geantwoord op 18-11-2015 om 21:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • wat is de melding LEI Gesteld op 28-4-2012 om 16:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zocht de foutcode 5E van de Samsung WF8704FP wasmachine.
  Dit was snel gevonden en wat ik al vermoedde was dat het vuilfilter verstopt zou zijn.

  Echter het schoonmaken van dit vuilfilter gaat niet zo gemakkelijk. Het plaatsen van een bakje om het water weg te laten lopen is niet mogelijk omdat het filter zo laag zit en het klepje in de weg zit. Met een dweil het water opvangen leek me de enige oplossing, maar is verre van ideaal.
  Gelukkig is het washok niet ondergelopen dankzij de dweil, maar een geklungel is het wel.
  Misschien is het handig als er een passend bakje bijgeleverd wordt? Of het klepje als uitneembaar bakje kan fungeren?
  Een tip voor de volgende generatie wasmachines dan, ik klungel nu vrolijk verder. Gesteld op 14-8-2011 om 17:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8704FP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8704FP in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 14,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info