• Ik zocht de foutcode 5E van de Samsung WF8704FP wasmachine.
  Dit was snel gevonden en wat ik al vermoedde was dat het vuilfilter verstopt zou zijn.

  Echter het schoonmaken van dit vuilfilter gaat niet zo gemakkelijk. Het plaatsen van een bakje om het water weg te laten lopen is niet mogelijk omdat het filter zo laag zit en het klepje in de weg zit. Met een dweil het water opvangen leek me de enige oplossing, maar is verre van ideaal.
  Gelukkig is het washok niet ondergelopen dankzij de dweil, maar een geklungel is het wel.
  Misschien is het handig als er een passend bakje bijgeleverd wordt? Of het klepje als uitneembaar bakje kan fungeren?
  Een tip voor de volgende generatie wasmachines dan, ik klungel nu vrolijk verder.

  Gesteld op 14-8-2011 om 17:20 in forum Samsung WF8704FP Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info