• Wat is Lei als dat in het display staat

  Gesteld op 2-8-2014 om 10:38 in forum Samsung WF8704FP Misbruik melden
  • Bij mij was er een lekagne
   Onder in de machine zit een lekbak zodra deze water gedetecteerd gaat er een vlotter drijven die vervolgens een schakelaar bediend
   Machine even scheef houden zodat het water uit deze bak loopt en draaien maar weer
   Mocht probleem terug komen dan lekkage opsporen
   beter is natuurlijk om dit vooraf te bekijken
   Let op er komt een behoorlijk plons water uit bij het scheef houden Geantwoord op 18-11-2015 om 21:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info