449398
33
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
appendix _33
06 APPENDIX
SPECIFICATIES
TYPE WASMACHINE – VOORLADER
AFMETINGEN
WF8604/WF8602/WF8600/WF8608 WF8502/WF8500/WF8508
600 x 550 x 850 mm (BxDxH) 600 x 450 x 850 mm (BxDxH)
WATERDRUK
50 kPa-800 kPa
HOEVEELHEID WATER
48 40
NETTO GEWICHT
WF8604/WF8602/WF8600/WF8608 WF8502/WF8500/WF8508
59 kg 55 kg
WAS- EN CENTRIFUGECAPACITEIT
6,0 kg 5,0 kg
ELEKTRICITEIT-
SVERBRUIK
MODEL WF8604/WF8602/WF8600/WF8608 WF8502/WF8500/WF8508
WASSEN
220 V 150 W 150 W
240 V 150 W 150 W
WASSEN EN
VERWARMEN
220 V 2000 W 2000 W
240 V 2400 W 2400 W
CENTRI-
FUGEREN
MODEL WF8604 WF8602 WF8600 WF8608 WF8502 WF8500 WF8508
230 V 580 W 530 W 500 W 430 W 550 W 500 W 430 W
POMPEN 34 W
GEWICHT
VERPAKKING
MODEL WF8604/WF8602/WF8600/WF8608 WF8502/WF8500/WF8508
PAPIER
2.5 kg 2,3 kg
PLASTIC 1,0 kg 0,8 kg
CENTRIFUGES-
NELHEID
MODEL WF8604 WF8602 WF8600 WF8608 WF8502 WF8500 WF8508
toeren/min
1400 1200 1000 800 1200 1000 800
Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd ten behoeve van productverbetering.
WF8604FE-02613D_NL.indd 33 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:24
33

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info