• Hoe krijg ik mijn wasmachine open na een wasbeurt? Hij slaat uit OFF en de deur gaat niet open.

    Gesteld op 7-12-2017 om 14:19 in forum Samsung WF0704F7 Misbruik melden
    • Zolang het rode icoontje "slot" brandt, gaat de deur niet open. DIt duurt pak weg 1-2 minuutjes na elke wasbeurt.
      Is het icoontje uit dan lijkt het erop dat het slot niet geheel terug gaat en is een reparatie noodzakelijk, Wellicht door eerst deur aan te drukken en daarna openen kan helpen. Geantwoord op 8-12-2017 om 10:00

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info