• Was er in gedaan programma gedraaid ?? Nu geeft het display aan LEI .
  deur gaat niet open tot dat ik de stekker eruit haalt nu wil ik er een nieuwe was in doen geeft hij get weer aan

  Gesteld op 3-7-2017 om 15:03 in forum Samsung WF0704F7 Misbruik melden
  • ALs je googlet op samsung wasmachine foutmelding le1, zie je dat het te maken zou kunnen hebben met de lekkage sensor. Echter kan probleem, dieper in de elektronica zitten. Diverse verhalen en oplossingen worden aan gebracht en waswacht.nl zou dus in het elektronica gedeelte kunnen komen ter verhelping, mits de lekkage sensor verder goed zou zijn.
   Een stappenplan staat op Klik op deze LINK , waar je dus mee aan de slag zou kunnen gaan Geantwoord op 4-7-2017 om 08:15

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info