• hoe kan ik een nieuwe transportriem resetten het oranje lampje blijft branden en het display geeft aan dat ik de transportriem moet vervangen maar dat is al gebeurt.

  Gesteld op 6-1-2019 om 12:55 in forum Samsung SL-C480W Misbruik melden
  • Hierover heb ik onderstaande gevonden op het internet.

   Enter Tech mode by pressing [menu] [#] [1] [9] [3] [4]
   if you do not see the Tech Mode menu press the menu button again. (you need to enter the key sequence quickly).
   Select Tech Menu
   Arrow to clear Counts and press OK
   Enter Password 1934
   Arrow to Transfer belt and press OK Geantwoord op 6-1-2019 om 15:27

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info