Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/51
Pagina verder
LCD TV
LE40F7
LE46F7
Owners Instructions
Before operating the unit,
please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
ON-SCREEN MENUS
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TELETEXT
Register your product at www.samsung.com/global/register
BN68-01047Q-00
Contact SAMSUNG WORLD-WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care centre.
Country
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
RUSSIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
UKRAINE
Customer Care Center
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
8-800-200-0400
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-502-0000
Web Site
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.ru
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ur
BN68-01047Q-01Cover.indd 1BN68-01047Q-01Cover.indd 1 2006-09-07  1:48:532006-09-07  1:48:53
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn TV heeft het na 6 jaar opgegeven. Bij het aanzetten hoor je alleen nog het tikken van een relais, 2 seconden in ,2 seconden uit. Wat kan dit zijn en loont een reparatie de moeite en kosten?? Gesteld op 21-1-2012 om 10:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Mijn Samsung LE46M86 heeft ook dit klikkend geluid. Na een half uur klikken gaat ie toch uiteindelijk aan.
   Met Google gezocht in het Engels: LE46M86 clicking repair
   Blijkt dat op de voedingsprint een paar elco's vervangen moeten worden om het probleem op te lossen. Even googelen voor de specs. Het schijnt heel veel voor te komen, want zelfs op Youtube staan films hoe de reparatie zelf uit te voeren. Samsung heeft slechte condensatoren gebruikt. Samsung onderkent het probleem niet. Internet staat er vol van...
   Geantwoord op 24-11-2012 om 23:35

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE40F71 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE40F71 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 9,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info