• Mijn TV heeft het na 6 jaar opgegeven. Bij het aanzetten hoor je alleen nog het tikken van een relais, 2 seconden in ,2 seconden uit. Wat kan dit zijn en loont een reparatie de moeite en kosten??

  Gesteld op 21-1-2012 om 10:38 in forum Samsung LE40F71 Misbruik melden
  • Mijn Samsung LE46M86 heeft ook dit klikkend geluid. Na een half uur klikken gaat ie toch uiteindelijk aan.
   Met Google gezocht in het Engels: LE46M86 clicking repair
   Blijkt dat op de voedingsprint een paar elco's vervangen moeten worden om het probleem op te lossen. Even googelen voor de specs. Het schijnt heel veel voor te komen, want zelfs op Youtube staan films hoe de reparatie zelf uit te voeren. Samsung heeft slechte condensatoren gebruikt. Samsung onderkent het probleem niet. Internet staat er vol van...
   Geantwoord op 24-11-2012 om 23:35

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info