• Goeie middag, heb een Remeha quinta 35c.
  Hij geeft fout 3-77 op wat zou dat kunnen zijn?

  Gesteld op 1-3-2018 om 17:18 in forum Remeha Quinta 35c Misbruik melden
  • Wij hebben precies dezelfde melding op ketel en F 7 op eenvoudige aan/uit kamerhermo-
   staat.
   Er zat vanmorgen een redelijk grote IJSPEGEL aan de Rookgasafvoer en voor de ventilatieinlaatopeningen voor die dikke buis die om de afvoer zit.
   We hebben de ketel al 11 jaar en nog nooit een storing gehad.
   Erg vreemd hoe die ijspegel kan zijn ontstaan vind ik.
   Wie kan me uitleggen wat we hier tegen kunnen doen.   aat Geantwoord op 3-3-2018 om 16:27

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info