• Goedenmiddag
  Ik had een vraag over gasverbruik terwijl de verwarmingsthermostaat uit staat , het gaat om een Remeha quinty 35 c als ik op onze thermostaat ( Toon ) kijk word er om de plus elke anderhalf uur een piek in het gasverbruik ?? Heel vreemd , wie weet daar een verklaring voor ???
  Hans van Herwijnen te Hellevoetsluis.

  Gesteld op 1-8-2016 om 14:59 in forum Remeha Quinta 35c Misbruik melden
  • het antwoord is heel simpel de warmwater voorraad in ketel word dan opgewarmd. Helaas kan de remeha ketel niet zo worden ingesteld dat dit uitgezet kan worden.Alleen op de CV zelf is dat mogelijk knop met het kraantje even indrukken. Alleen het warm houden van het water kost 0,75 m3 gas per 2 dagen best een hoop dus. Geantwoord op 11-9-2016 om 18:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info