Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
REMKO RXS H
18
RXS 261H / RXS 351H
Wijzigingen in de afmetingen en de constructie, door de technische doorontwikkeling, voorbehouden.
780
510
280
250
540
RXS 681H
845
500
315
285
615
RXS 521H
780
510
280
250
540
RXS 1200H
950
580
380
352
1250
Afmetingen apparaat
Alle maten in mm
Technische gegevens
Serie RXS 261H RXS 351H RXS 521H RXS 681H RXS 1200H
Werking
Buitenunit voor koelen en verwarmen
Nominale koelcapaciteit
1)
kW 2,69 3,59 5,27 6,84 12,48
Nominale verwarmingscapaciteit
2)
kW 2,96 4,24 6,31 7,72 13,23
Energie-efficiëntieklasse koelen
1)
A A B B C
Energie-efficiëntieklasse EER
1)
3,32 3,23 3,12 3,05 2,81
Energie-efficiëntieklasse verwarmen
2)
A A C C D
Energie-efficiëntieklasse COP
2)
3,70 3,66 3,29 3,24 3,01
Werkbereik buitenunit koelen
°C +7 tot +48 (met optionele winterregeling -10 bis +48)
Werkbereik buitenunit verwarmen
°C -7 bis +25
Koudemiddel
R 410A
Bedrijfsdruk max. / per koudekringloop
kPa 4200 / 4200
Luchtverplaatsing max.
m³/h 1640 1760 2580 3690 6250
Geluidsdrukniveau, max.
3)
dB(A) 51 52 54 56 61
Netspanning
V/Hz 230 V / 1~ /50 Hz
400V/3~/50Hz
Beschermingsgraad
IP X4 24
Nominaal elektrisch verbruik koelen
1)
kW 0,81 1,11 1,69 2,24 4,42
Elektr. nominale stroomafname koelen
1)
A 3,6 4,99 7,76 10,43 11,3
Elektr. nominale prestatieafname verwarmen
2)
kW 0,8 1,16 1,92 2,38 4,40
Elektr. nominale stroomafname verwarmen
2)
A 3,61 5,32 8,87 10,75 11,21
Elektr. aanloopstroom, max.
A 21 28 36 51 66
Koudemiddel, basishoeveelheid
kg 0,70 1,00 1,45 1,80 3,70
Koudemiddel, extra hoeveelheid > 5m
g/m 25 25 25 45 65
Koudemiddelaansluiting inspuitleiding
Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Koudemiddelaansluiting zuigleiding
Inch (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,90) 3/4 (19,10)
Koudemiddelleiding, lengte / hoogte max.
m 25 / 15
Afmetingen hoogte
mm 540 540 540 615 1250
breedte
mm 780 780 780 845 950
diepte
mm 250 250 250 285 352
Gewicht
kg 30,0 34,0 40,0 48,0 110,0
Serienummer
810... 811... 812... 813... 814...
EDV-nr.
1619215 1619220 1619225 1619230 1619240
1) Buitentemperatuur TK 35°C / FK 24°C, max. luchtverplaatsing, 5 m leidinglengte in combinatie met RXW 261-681 / RXD 1200
2) Buitentemperatuur TK 7°C / FK 6°C, max. luchtverplaatsing, 5 m leidinglengte in combinatie met RXW 261-681 / RXD 1200 3) Afstand 1 m
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw REMKO RXS1200H bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van REMKO RXS1200H in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info