• heb een eco driver pow 63771 deze gaat moeilijk in gang en als hij draait 15 sec en hij valt terug stil wat kan het zijn?? machine is pas twee jaar oud

    Gesteld op 24-5-2018 om 09:48 in forum Powerplus Grasmaaier Misbruik melden
    • In de vuldop van de benzinetank zit een rubber dichting, deze dient eveneens als ontluchting. Het gebeurt soms bij het vullen van de benzinetank dat deze dichting eruitvalt. De dichting ligt dan ergens in het gras of zo en men slaat er geen acht op om deze terug in de vuldop te plaatsen. Geantwoord op 13-10-2018 om 10:11

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info