• Hello, we hebben een grasmaaier power plus xg 6011, briggs en stratton 675 series zelftrekker. De motor draait goed maar als ik de gashendel induw willen de wielen niet meedraaien. Zonder de wielen draaien de aandrijvingen wel. Wat kan ik hieraan doen ? Heb de aandrijfriem vervangen maar zonder resultaat. Iemand een idee ?

    Gesteld op 15-7-2017 om 17:04 in forum Powerplus Grasmaaier Misbruik melden
    • Zal ook niet helpen, vermoedelijk zijn de tanden in de kunststof wielen afgesleten en hebben de drijfas tandenwielen daardoor geen vat op de wielen zelf. Geantwoord op 5-5-2019 om 11:40

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info