• De themperatuur komt niet meer onder de 11 graden.Is hier wat aan te doen?Ik heb de condensor al schoongemaakt.Zit er een thermostaat in?
  vr.gr.teka.
  te.ka@concepts.nl

  Gesteld op 11-5-2017 om 15:16 in forum Philips hd 3600 perfect draft Misbruik melden
  • De perfect draft koelt (helaas) niet goed. Als het binnen ons huis warmer is dan 20 graden haal ik sowieso nooit de (aanbevolen) 3 graden. Ik doe een paar dingen om ervoor te zorgen zodat je een zo koud mogelijk biertje kan tappen:

   1. Ik zet altijd een dag van tevoren het fust in de koelkast, dan ben je al een heel eind.
   2. Een paar uur voordat ik hem ga gebruiken een leeg fust al in de perfect draft, aangezien hij alleen gaat koelen als er een fust in zit. Zo voorkom je dat het apparaat pas gaat koelen als je het nieuwe (volle) fust erin zet en dus weer zou gaan opwarmen.
   3. De aanbevolen 10cm afstand van de muur maakt (bij mij) ook echt verschil uit. Zorg ook dat het ventileert rondom het apparaat.
   4. Zet de perfect draft niet op een plek waar de zon kan komen. Als je zwarte perfect draft eenmaal in de zomerzon staat wordt hij loeiend heet en is het onbegonnen werk om hem koud te krijgen.
   5. Ook haal 1x per jaar de achterste kap eraf zodat ik het achterwerk volledig stofvrij kan maken. Dit kan met een stofzuiger, of met een busje perslucht (van de action).

   Veel voor de hand liggende tips, maar ze kunnen echter wel een aantal graden schelen waardoor je biertje net lekker is. Geantwoord op 12-7-2017 om 14:07

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info