• Hoe krijg ik de temperatuur van 11°C naar 3°C?
  Bedankt om uw antwoord.

  Gesteld op 10-4-2017 om 18:46 in forum Philips hd 3600 perfect draft Misbruik melden
  • Na een tijd is het goed om eens de roosters achteraan (boven en onder) degelijk uit te kuisen en zelfs indien je erover beschikt eens uit te blazen met een compressor. Bij gebrek aan deze, eventueel met haardroger. Je kan ook met een penseeltje in de gleuven gaan maar eerst stekker uit stopcontact of je komt met het borsteltje in de ventilator en helpt deze stuk.
   Vergeet ook niet dat je Perfect Draft achteraan minimum 10cm van wand moet staan. Geantwoord op 10-4-2017 om 19:02

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info