• Het duurt te lang met koelen 13,00 graden, hoe kan ik het koelelement van perfekt draft kontroleren

    Gesteld op 25-8-2016 om 16:39 in forum Philips hd 3600 perfect draft Misbruik melden
    • Met deze hoge temperaturen, niet te verwonderen. Ik bereik toch 7°. Alleszins eens met een borsteltje de roosters achteraan van alle stof zuiveren. Ervoor zorgen dat deze roosters op een minimum afstand staan van 10cm van alles errond. Tracht ook het toestel op een zo koel mogelijke plaats te zetten. U moet uren geduld hebben om de temperatuur wat te zien dalen. Indien toch geen resultaat, nagaan of de ventilator, door midden van onderste rooster te zien (en lichtjes te voelen). Bij het plaatsen van een nieuw vaatje, dit alleszins goed vooraf koelen (in frigo of in speciaal daarvoor te krijgen box met koelelement dat net rond het vaatje past) Geantwoord op 25-8-2016 om 19:00

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info