• Oranje scherm koelde niet verder dan 9 graden.
    Ligt dit aan het fust of aan het apparaat??

    Gesteld op 15-5-2016 om 11:57 in forum Philips hd 3600 perfect draft Misbruik melden
    • De roosters (boven en onder) aan achterkant van toestel goed reinigen (met borstel en nadien met stofzuiger). Tevens ervoor zorgen dat deze roosters een minimum afstand van 10cm verwijderd zijn van de omliggende wanden of voorwerpen. Ikzelf maakte ook al eens mee dat (na het vervangen van het fust) de deurtjes niet goed gesloten werden. Geantwoord op 15-5-2016 om 14:02

      Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info