Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
1
GE
VR530/02
VR530/16
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Philips-Videorecorders (VCR). Dies ist eines der
fortschrittlichsten aber gleichzeitig bedienungsfreundlichsten Modelle auf dem Markt. Nehmen Sie sich
bitte die Zeit, zuerst diese Bedienungsanleitung durchzulesen, bevor Sie Ihren VCR in Betrieb nehmen.
Sie enthält wichtige Informationen und Hinweise zum Betrieb. Der VCR sollte nicht sofort nach dem
Transport von einem kalten an einen warmen Ort oder einen Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit eingeschaltet
werden. Warten Sie immer mindestens drei Stunden nach dem Transport des Geräts. Der VCR benötigt
diese Zeit, um sich der klimatischen Umgebung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, usw.) anzupassen
.
Dieser VCR dient zur Aufnahme und Wiedergabe von VHS-Videokassetten. Kassetten
mit der Markierung VHS-C (VHS-Kompaktkassetten für Camcorder) können n ur mit
einem entsprechenden Adapter verwendet werden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen VCR.
3103 166 3232.1
0VMN02912/HC460ED*****
PAL SECAM
Wichtige Hinweise zum Betrieb
Gefahr: Hochspannung!
Keine Gehäuseteile entfernen, da sonst die
Gefahr elektrischer Schläge besteht!
Der VCR enthält keine vom Anwender zu
wartenden Teile. Bitte überlassen Sie alle
Wartungsarbeiten dem qualifizierten
Fachpersonal.
Sobald der VCR an der Netzspannung
angeschlossen ist, sind Teile des Gerätes
ständig in Betrieb. Um den VCR ganz
auszushalten muß der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden.
Stellen Sie sicher, daß für ausreichende
Luftzirkulation durch die Lüftungsschlitze am
VCR gesorgt ist. Stellen Sie das Gerät nur auf
einer festen Unterlage ab.
Stellen Sie sicher, daß keine Fremdkörper
oder Flüssigkeiten in den VCR eindringen.
Stellen Sie keine Vasen o.ä. auf den VCR.
Sollte Flüssigkeit eingedrungen sein, sofort
den Netzstecker des Gerätes ziehen und das
Gerät dem Kundendienst zur Prüfung
einreichen.
Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände
(wie etwa Kerzen) auf das Gerät.
Achten Sie darauf, daß Kinder keine
Gegenstände in Öffnungen oder
Belüftungsschlitze des Gerätes stecken.
"
"
"
Diese Bedienungsanleitung wurde auf
umweltfreundlichem, chemikalienfreiem
Papier gedruckt.
Entsorgen Sie alte Batterien immer
sachgemäß, indem Sie sie an
Batteriesammelstellen abgeben.
Entsorgen Sie die Verpackung des Geräts
richtig und umweltfreundlich, indem Sie das
Verpackungsmaterial bei einer Sammelstelle
abgeben oder die Materialien richtig zur
Entsorgung sortieren.
Dieses elektronische Gerät enthält zahlreiche
Materialien, die sich zum Recycling eignen.
Bitte erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten
zum Recycling Ihres alten Geräts.
Damit Sie Ihr Gerät bei Fragen an den
Kundendienst oder im Falle eines Diebstahls
identifizieren können, tragen Sie die
Seriennummer im Feld unten ein. Die
Seriennummer (PROD.NO.) ist auf dem
Typenschild an der Rückseite des Geräts
aufgedruckt.
!
!
!
!
Dieses Gerät stimmt mit den Richtlinien der
Direktiven 73/23/EEC, +89/336/EEC +93/68EEC
überein.
MODELNO. VR530/02
MODELNO. VR530/16
PROD. NO. ...........................
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • het lukt niet om het jaar 2017 in te voeren, de recorder geeft dan 'n vraagteken Help Gesteld op 2-1-2017 om 18:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb gechat met de klantenservice. Het apparaat is 15 jaar geleden gemaakt en de jaren na 2016 zijn niet in het apparaat ingesteld. Dus einde videorecorder, helaas...Geantwoord op 3-1-2017 om 17:42

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • Ik heb zojuist hetzelfde probleem geconstateerd. Ik heb toen in plaats van het jaar 2017, het jaar 2006 ingegeven (qua dagen overeenkomend met 2017) en dat werkt. Hij neemt weer op. De videorecorder is weer tevreden en kan weer even mee. Geantwoord op 8-5-2017 om 12:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hallo ik wil juist weten of er nog videorecoder te koop zijn en waar Gesteld op 26-8-2014 om 14:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een VR530 videorecorder. Als ik hem aanzet, zie ik 4 streepjes.
  Graag help!! Gesteld op 18-2-2014 om 14:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Merkwaardig hij geeft aan dat hij op standby staat,dus de voeding is goed,heb je wel op de aan/uit knop op de video zelf geprobeerd,dus niet op de afstandsbed,want die kan nl ook weigeren?Geantwoord op 25-2-2014 om 10:09

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • de videorecorder vr530 geeft de foutcode E2. Wat kan hier hieraan doen? Gesteld op 12-7-2013 om 15:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het is mij ook overkomen, heb even gezocht in de manual en het volgende gelezen,
   Trek de stekker minimaal 10 sec uit het stopcontact, dan terug (apparaat uitgeschakeld). Druk gelijktijdig de opname- en de programma + knop op het apparaat in, daarna de recorder inschakelen en hij is gereset naar de fabrieks instellingen, let op, alle instellingen verdwijnen. Als dit niet lukt, dan is er een hardware probleem. Mij heeft het goed geholpen.
   Succes Brigitta Thorn Geantwoord op 8-2-2016 om 16:02

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb een VR530 van Philips. Na het inbrengen van een cassette knippert het cijfer 2 in het display. Gesteld op 16-2-2013 om 14:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • tijd instellen
  Gesteld op 4-11-2012 om 16:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • MENU :
   KLOK INSTELLEN ! OF GAAT VANZELF VIA SMART CLOCK AAN /UIT ZIE DE GEBRUIKSAANWIJZING TE DOWNLOADEN ZOEK OP GOOGLE! VR 530 HANDLEIDING/ Geantwoord op 15-1-2013 om 13:17

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden
 • Als ik een reinigingsband in de video duw geeft de video steeds een knipperende 2 en doet verder niks meer.
  Wat betekend deze 2 ?
  De video doet verder niks meer. Je moet de video vervolgens aan en uit zetten. Gesteld op 12-4-2010 om 21:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zoek de handleiding van de Philips video-recorder type VR 330. Wie kan me helpen of heeft een tip waar te vinden???? Gesteld op 8-1-2010 om 11:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Een beetje laat, het is inmiddels mei 2011. Ik heb de handleiding en kan wel voor een kopie zorgen.

   M. de. Wolf
   SOEST Geantwoord op 29-5-2011 om 14:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips VR 530 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips VR 530 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info