• de videorecorder vr530 geeft de foutcode E2. Wat kan hier hieraan doen?

  Gesteld op 12-7-2013 om 15:11 in forum Philips VR 530 Misbruik melden
  • Het is mij ook overkomen, heb even gezocht in de manual en het volgende gelezen,
   Trek de stekker minimaal 10 sec uit het stopcontact, dan terug (apparaat uitgeschakeld). Druk gelijktijdig de opname- en de programma + knop op het apparaat in, daarna de recorder inschakelen en hij is gereset naar de fabrieks instellingen, let op, alle instellingen verdwijnen. Als dit niet lukt, dan is er een hardware probleem. Mij heeft het goed geholpen.
   Succes Brigitta Thorn Geantwoord op 8-2-2016 om 16:02

   Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info